อุปกรณ์ทดลองสามารถปรับปรุงการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานหลังจากที่ตับอ่อนของพวกเขาถูกกำจัดออกไปเพื่อรักษาภาวะอินซูลินในเลือดสูง ซึ่งเป็นโรคทางพันธุกรรมที่ตับอ่อนผลิตอินซูลินมากเกินไป การใช้การตรวจวัดระดับน้ำตาลอย่างต่อเนื่อง ปั๊มฮอร์โมน 2 ตัว และอัลกอริธึมผู้ป่วย HI ที่เป็นโรคเบาหวานสามารถรักษาระดับน้ำตาลในเลือดให้คงที่

การจัดการระดับน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรค HI และเบาหวานหลังการผ่าตัดเปลี่ยนตับเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากมีอินซูลินตกค้างซึ่งมีการควบคุมที่ผิดปกติอย่างมาก ดังนั้นจึงมักผันผวนระหว่างน้ำตาลในเลือดต่ำและน้ำตาลในเลือดสูง การศึกษาของเราแสดงให้เห็นว่าตับอ่อนไบโอนิคไบโอร์โมนัลให้การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแก่ผู้ป่วยเหล่านี้โดยไม่มีความเสี่ยงจากความผิดพลาดของมนุษย์ในการคำนวณปริมาณ HI เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เซลล์อินซูลินของตับอ่อนเรียกว่าเซลล์เบต้าหลั่งอินซูลินมากเกินไป เนื่องจากอินซูลินช่วยลำเลียงกลูโคสจากเลือดเข้าสู่เซลล์ อินซูลินส่วนเกินจะทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำ หรือภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำ ซึ่งเป็นภาวะอันตรายที่อาจนำไปสู่อาการชัก สมองถูกทำลาย และอาจถึงแก่ชีวิตได้ แม้ว่าเด็กที่มีอาการประมาณ 50% จะตอบสนองต่อการรักษาทางการแพทย์ แต่อีกครึ่งหนึ่งต้องได้รับการผ่าตัดเพื่อเอาตับอ่อนออกบางส่วนหรือเกือบทั้งหมด การทำเช่นนี้จะนำไปสู่โรคเบาหวานหลังการผ่าตัดตับและการผลิตกลูคากอนที่ผิดปกติ ซึ่งเป็นฮอร์โมนที่เกิดขึ้นในตับอ่อนซึ่งส่งเสริมการสลายตัวของไกลโคเจนเป็นกลูโคสในตับ