การวิจัยซึ่งพยายามค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างอารมณ์และพฤติกรรมการกินในวัยเด็ก ยังพบว่าเด็กที่ตอบสนองต่อสัญญาณอาหารจากภายนอกมีแนวโน้มที่จะรู้สึกหงุดหงิดมากกว่า และไม่สบายตัวและมีปัญหาในการปลอบประโลมตนเอง การค้นพบนี้มีความสำคัญเนื่องจากการรับประทานอาหารที่เร็วขึ้นและการตอบสนองต่อสัญญาณอาหารได้ดีขึ้นเชื่อมโยงกับความเสี่ยงโรคอ้วนในเด็ก

อารมณ์เชื่อมโยงกับผลลัพธ์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กมากมาย แต่ถึงแม้จะมีหลักฐานปรากฏขึ้น แต่มีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่ตรวจสอบความสัมพันธ์กับโรคอ้วนในเด็ก นักวิจัยได้สำรวจผู้เข้าร่วม 28 คนซึ่งเริ่มต้นโปรแกรมการแทรกแซงของครอบครัวเพื่อลดความเร็วในการกินของเด็กอายุ 4 ถึง 8 ขวบที่มีหรือมีความเสี่ยงต่อโรคอ้วน การศึกษาได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการกิน 3 อย่างกับอารมณ์ 3 ด้าน พฤติกรรมการกินรวมถึงการตอบสนองต่อความรู้สึกอิ่ม (สัญญาณอาหารภายใน); การตอบสนองต่อการมองเห็น การดมกลิ่น และการชิมอาหาร (สัญญาณของอาหารภายนอก) และความเร็วในการกิน อารมณ์ประกอบด้วยการพาหิรวัฒน์และความหุนหันพลันแล่น (เรียกอีกอย่างว่าความเร่งด่วน); การควบคุมตนเอง และไม่สามารถบรรเทาอารมณ์เชิงลบได้เอง เช่น ความโกรธ ความกลัว และความเศร้า