เรื่องราวที่ถูกลืมของคาวบอยผิวดำของสหรัฐฯ

หลายชั่วอายุคนคาวบอยมีความหมายเหมือนกันกับอัตลักษณ์ของชาวอเมริกัน แต่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าหนึ่งในสี่เป็นคนผิวดำและพวกเขาช่วยกันตั้งถิ่นฐานในสหรัฐฯ