หมู่บ้านปากีสถาน ที่มีระบบการกุศลที่เป็นเอกลักษณ์

ที่ 3,100 เมตร Shimshal เป็นนิคมที่สูงที่สุดในภูมิภาค Hunza ของปากีสถาน การแยกตัวออกไปน่าจะนำไปสู่แนวคิดที่เรียกว่าโนมัสซึ่งแปลว่า ‘แสดงความห่วงใยต่อมนุษยชาติ’