Wed. Aug 4th, 2021

idolsmiledental

จัดฟันเร็ว Fastbraces เหมือนหรือต่างกับจัดฟันทั่วไปอย่างไร?

จัดฟันเร็ว Fastbraces เหมือนหรือต่างกับจัดฟันทั่วไปอย่างไร? จัดฟันเร็ว Fastbraces ต่างจากการจัดฟันทั่วไปอย่างไร เราจะมาเปรียบเทียบกันให้เห็นภาพได้ชัดขึ้นโดยการเปรียบเทียบระหว่างการจัดฟันเร็ว Fastbraces และการจัดฟันโลหะ ที่เป็นการจัดฟันโดยใช้ลวด ซึ่งหากมองผิวเผินก็คือการใส่ลวดใส่เหล็กเหมือนกัน แต่การจัดฟันทั้งสองรูปแบบนี้ยังมีการทำงานและส่วนประกอบอื่นๆ ที่ต่างกันอยู่ จะมีอะไรบ้างลองมาดูกัน

ไม่ควรรอช้า ! จัดฟันเด็กเล็ก ดีกว่าจัดฟันตอนโต !

ไม่ควรรอช้า ! จัดฟันเด็กเล็ก ดีกว่าจัดฟันตอนโต ! มีความเชื่อมากมายของคนในอดีตเกี่ยวกับการจัดฟัน เช่น ไม่ควรจัดฟันตอนเด็ก เพราะ จะทำให้ช่องปากมีปัญหา บ้างก็ว่าจัดตอนเด็กโตไปก็ต้องจัดใหม่อีกรอบอยู่ดี บ้างก็มองถึงความไม่เหมาะสม แต่ในความเป็นจริงแล้ว การพัฒนาด้านทันตกรรม และการศึกษาที่มากขึ้นจากทั่วโลกทำให้ทราบแล้วว่า การจัดฟันควรทำก่อน อายุ 13 ปี นอกจากจะทำให้ฟันเข้ารูปเรียงตัวกันสวยงามตามธรรมชาติได้ง่ายกว่าในวัยเจริญเติบโตแล้ว…